Jannike Brantås


Books
2023 Book  "Studio44 2003 - 2021 artist run gallery space",
Initiator and Editor J. Brantås. Thank you Längmanska Kulturfonden


Artist books production
2022 - 2023 Series of eight books,in the aftermath of The Fifth Force of Nature/
Naturens Femte Kraft,


2023 Allt är Tunn Hud, Längtan/All is thin skin, Longing

2023 det var hur du sa det/it was how you said it

2023 edens i held in my hand I/ II

2023 series of  three books, A5 format, handmade: Comfort/ Solastalgia, Unlightbook IV,
edens i held in my hand I( but let go of, taken from the movie Ashes and Snow by Gregory Colbert)Utställningar/ Exhibitions

Separat/e:

2019  "Se  is  mo  gr aph", performance utställning NATUR på S44, Sthlm
           ”Process kring en ursprunglig bild”, projektrummet Studio44, Sthlm

2019 ”Ching”/”Källan”, Slipvillan Kulturförening, Stockholm

2017 ”Se is mo gr aph”, performance, AR/AR II, TCG Nordica, Kunming, Kina

2016 ”Se is mo gr aph”, performance, AR/AR I, Studio44, Stockholm

2015 ”Noterinar av Glömda Ord”, performance, To the Beat of my Tongue,
            interdisciplinärt projekt. S44, Sthlm

2013 ”I exist.. I reflect”, Huuto Galeria på Café44, Stockholm

2011 ”I exist …I reflect”, Supermarket, Kulturhuset, Stockholm

2010 ”I den ordningen marken himlen havet”, Studio44, Stockholm

2005 ”3dimensionell skugga II”, redovisning, Studio44, Stockholm

2003 ”3dimensionell skugga I”, redovisning, Studio44. Stockholm


Grupp/ Group:
2024  Dark Matter Illuminations, Uppsala Konstklubb med Penja Hesselbäck,    
           Mahsoud Shahsavari

2023: Silent Vulcanos with Star,DUO Contradiction gallery with Andrej Zverev 
          Öppet hus, medlemsutställning, Slipvillan/ Open house, members exhibit, Slipvillan
          Jubileumsutställning, Studio44 tjugo år/ Jubilee Studio44 twenty years
          Storm, members exhibition, Slipvillan

2022:
"Conflux"/ "the River", utbyte med Ruimte Caesuur, Middelburg, Holland
" Communication", utbyte med Paraziter och Borey Gallery, St Petersburg/ Studio44
" Naturens Femte Kraft", samarbete M Shahsavari curator och Penja Hesselbäck, Studio44
 "De Aningslösa", sommarutställning, Slipvillan. Långholmen, Stockholm
"SidebySide#5", Konstnärshuset, Stockholm samarbete m M. Aleman

     
2021 
 "the Living in 2020 interview digital book" editor Luo Fei,curator, writer, Kunming (Ch)
"I Paint Therefor I Am"
, Studio44, Sthlm
"In Tension", Slipvillan Ek. Förening, Sthlm
An ordinary Day Film Festival med videon "En vana som knappt känns", Studio44, Sthlm

2020 Bokprojekt om "Studio44 2003 - 2023 ", pågående.Tack till Längmanska Kulturfonden.
  Sommarutställning/ Långholmens Dag 2020, Slipvillans Ekonomiska Förening
 "101 Fahrenheit", Slipvillan Ekonomiska Förening, Stockholm
"Field Imagination", internet based Art project initiated by Luo Fei, Kunming China
"Self portrait with mask", Fight pandemic Works, by  Art news of China, online world wide exhibition. Curators Yan Peida,Xiong Yunhao,Zhang Yaping, intermediary Lei Yen, Kunming.

2019 ”TSUI/Samling” Slipvillans Ekonomiska Förening, Stockholm
”Borders/Unity”, samarbete med Centrala, Birmingham, Studio44, Sthlm
”Nasty Women/Stockholm”, internationell stafettutställning Studio44, Sthlm
”Landsbygd”, Studio44, Stockholm
"Side bySide III", Bångska Våningen, Stockholm
"Supermarket", för S44, alla medlemmar, Sthlm

2018 ”Bestruction I”, ”II”, Studio44, Stockholm
Deltagande i Rostrums, Malmö monter på Supermarket
Deltagande i Schiller Galeries, Berlin monter på Supermarket
”Bestruction III”,Galerie TOP, Berlin Art Week , Berlin, Tyskland

2017 ”The Social Role of The Artist”, AGDY International Cultural Center,Songzhuang,
Beijing, Kina
Artists Roles /Artists Rules II”, TCG Nordica, Kunming, Kina
"Side bySide", I:D Gallery, Stockholm
"Side by Side", Läckö slott med A Frössén , P von Seth.

2016 ”Egentligen”, Galleri Rostrum, Malmö
”ArtistsRoles/Artists Rules I”, Studio44, Sthlm med Luo Fei, LeiYen, Xue Tao, Xi Bai
med Madeleine Aleman, Ylva Landoff Lindberg och Rikard Fåhraeus

2015 ”Noteringar av Glömda Ord”, To The Beat of My Tongue, interdisciplinärt samarbete
med dansare, Studio44, Sthlm

2014 ”Valåret,2014” Studio44, Stockholm
”Psyke”, interdisciplinärt samarbete med skådespelare, Studio44, Stockholm

2013 ”Souveniring futures – Transition”, Huuto Galeria, Helsingfors, Finland.
 
       

Please see information on following sites:
http://studio44-stockholm.com
www. slipvillan.org.

Twochange är sedan 2004 en verksamhet som arbetar med rörlig bild mot offentliga och privata uppdragsgivare. / Twochange is, since 2004 an actor working with moving image towards other public and private actors in the art field.
Twochange utgörs av Carina Törnblom och Jannike Brantås / Twochange is Carina Törnblom and Jannike Brantås.
http://www.twochange.se
http://www.twochange.com