Dark matter illuminations, Uppsala Artists Club
with Penja Hesselbäck and Masoud Shahsavari
For more material see installation and performance

Land shaping

loading...

cloudshapes

loading...

ink Paintings

loading...

video

"En vana som kanppt känns"
En resa in i ett rörigt landskap. Ett tåg och en eventuellt tillförlitlig röst söker reda ut begreppen. Så handlar din existens om att i grunden kunna reda ut bland ovanor, vanor, oberoenden, beroenden och rutiner? Är jag oberoende med några ovanor eller beroende med massa vanor, bland alla beroendeskapande rutiner? Eller vad?
Rösten följer med dej ett bra tag men så tystnar den när berget är som närmast..

 

text och video J. Brantås
Bläse f d kalkbruk, Gotland, 2010

 
 
A habit hardly felt
A journey into a messy landscape. A train and a possibly reliable voice tries to sort it out. So, is your actual existence all about sorting out among vicious habits, independencies, dependences and routines?
Am I independent with a few vicious habits or dependent with a lot of habits in the midst of all addictive routines? Or what?
The voice accompanies you for a while and then silences when the rocks are at their closest.

 
text and video J .Brantås
 Bläse old lime use, Gotland, 2010


 
 
 

visad 2010 I den ordningen   marken himlen havet. Visad 2021 på An Ordinary Day Film Festival.
visad 2010 I den ordningen marken himlen havet. Visad 2021 på An Ordinary Day Film Festival.