AR/AR I

Still Life I, Artist Roles/Artist Rules I

Egentligen/ Actually

Still Life II + video
Still Life II + video
Flos stridor, gensvar/ Flos Stridor, response
Flos stridor, gensvar/ Flos Stridor, response
Still Life II + gensvar/ Still Life II +  M´s response
Still Life II + gensvar/ Still Life II + M´s response
Still Life II
Still Life II

AR/AR II

Land shaping + Still Life III detail
Land shaping + Still Life III detail
Still Life III+ Land shaping
Still Life III+ Land shaping
Land shaping detail
Like Clouds Dissolving I-VIII
Like Clouds Dissolving I-VIII

Social Role of The Artist

Like Clouds Dissolving detail I/VIII
Like Clouds Dissolving detail I/VIII
The three parts of an installation
The three parts of an installation
Land shaping I
Land shaping I

Nasty Women

Still Life IV/ Art and Context, Land Shaping I, Like Clouds Dissolving (hanging)
Still Life IV/ Art and Context, Land Shaping I, Like Clouds Dissolving (hanging)
Enigmatic and Precise II
Enigmatic and Precise II

The Well/Ching

Two Sides
Two Sides
The Well/Ching
The Well/Ching
Darkness meets Light
Darkness meets Light

Process kring en ursprunglig bild/ Processing an Original Image

Hole/ Hål I/IV
Hole/ Hål I/IV
Hole/ Hål I II III IV
Hole/ Hål I II III IV
Deer with tree/ Hjort med träd
Deer with tree/ Hjort med träd
Flowers/ Blommor
Flowers/ Blommor
Ashera with Tree of Life/Ashera med objekt (Livets träd)
Ashera with Tree of Life/Ashera med objekt (Livets träd)
Child in The Desert/Barn i öknen
Child in The Desert/Barn i öknen
Bell in the Sand/ Klocka i San
Bell in the Sand/ Klocka i San
Processing an Original Image/ Process kring en ursprunglig bild
Processing an Original Image/ Process kring en ursprunglig bild
Soul hole
Soul hole
The twisted Juniper tree/ Den vridna enen
The twisted Juniper tree/ Den vridna enen

NaturE

The Lines/ Linjerna tecknar allt
The Lines/ Linjerna tecknar allt

101 FAHRENHEIT

Circle/ Cirkel
Circle/ Cirkel
Portal
Portal

Here and Now/ Här och nu (Långholsmdagen)

Summer Clouds/ Sommarmoln
Summer Clouds/ Sommarmoln
A Whole IV/ Helhet IV
A Whole IV/ Helhet IV
Thyme and Lady´s bedstraw/ Backtimjan och Gulmåra
Thyme and Lady´s bedstraw/ Backtimjan och Gulmåra
Whole V and Whole II/ Helhet V och Helhet II
Whole V and Whole II/ Helhet V och Helhet II
Wholes with objects/ Helheter med objekt
Wholes with objects/ Helheter med objekt

IN TENSION

Inclination
Inclination

Utställningen IN TENSION på Slipvillan, Stockholm 2021

Temat är en fortsättning på förra årets tema på samma plats 101Fahrenheit. Temana är båda kopplade till coronaårens påverkan på våra fysiska och mentala tillstånd i tider av extraordinära kriser.
foto Jannike Brantås

The theme is a continuation on last years. The themes ar connected to the corona years and the stressful tension on everything, 

"The Fifth Force of Nature"/ " Naturens Femte kraft"

"The Fifth Force of Nature"/ Naturens Femte Kraft" m M Shahsavari
"The Fifth Force of Nature"/ Naturens Femte Kraft" m M Shahsavari
Detail/ Detalj. Pigmented sand
Detail/ Detalj. Pigmented sand
" The Fifth Force of Nature"/ "Naturens Femte Kraft" m P Hesselbäck
" The Fifth Force of Nature"/ "Naturens Femte Kraft" m P Hesselbäck

"Conflux"

Dry river with ball of seaweed/ torrlagd flod med nystan av sjögräs
Dry river with ball of seaweed/ torrlagd flod med nystan av sjögräs
Swaying stone with reflecting shadow/ Svangande sten med reflekerande skugga
Swaying stone with reflecting shadow/ Svangande sten med reflekerande skugga
Dry river, uplifted stone and shadow/ Torrlagd flod med hängande sten och skuggaa